Habarlar

 • Diwar kagyzy hapa we arassalamak kynmy?Ilki bilen täzelenen wagtyňyz ýaly birnäçe hileleri aýdyň!

  Diwar kagyzy, dostlaryň halaýan diwar bezeg materialynyň bir görnüşidir.Diwar kagyzy diwara ýelmende, bezeg täsiri gaty güýçli we ekologiýa taýdan arassa.Şeýle-de bolsa, diwar kagyzy uzak wagtlap ulanylandan soň hapa bolar, arassalamak kyn we çalyşmagyň bahasy ...
  Koprak oka
 • Diwar kagyzy bilen baglanyşykly meseleler

  Diwar kagyzy bilen baglanyşykly meseleler

  1. Diwar kagyzynyň dizaýnynyň üç elementi: Diwar kagyzyny dürli şahsyýetleri görkezýän baý we reňkli ediň.Reňk: Diwar kagyzyny täsirli ediň we dürli adamlaryň we ýerleriň isleglerini kanagatlandyryp bilersiňiz.Dokma: Diwar kagyzynyň hilini ýokarlandyryň we diwaryň bahasyny görkeziň ...
  Koprak oka
 • 2022-nji ýyl üçin Hytaý (Pekin) halkara diwar örtügi sergisi

  33-nji Hytaý halkara diwar örtügi sergisi 2022-nji ýylyň 3-5-nji mart aralygynda Pekinde, Hytaý halkara sergi merkezinde (Şunyi täze sergi merkezi) geçiriler.Şereketimiz eýýäm stend bron etdi we ýakynda bu ýarmarka täze kataloglarymyzy taýýarlaýar.Covid-19, 32-nji öňki ...
  Koprak oka
 • 2020-nji ýylda Hytaý (Pekin) halkara Homedeco sergisi

  2020-nji ýylyň “Covid-19” sebäpli Pekin halkara Homedoko sergisi 2020-nji ýylyň 10-njy iýulyndan 13-nji iýuly aralygynda yza süýşürildi, bu ikinji gezek yza süýşürildi, ilkinji gezek maý aýynda geçirilmelidi.Sergä gatnaşarys we jikme-jiklikleri müşderilerimize we dostlarymyza e-den birnäçe gün öň habar bereris ...
  Koprak oka
 • 2020 täze önümiň tanyşdyrylyşy 1

  Geljek möwsüm üçin giňişleýin kataloglary we täze döwrebap / geomatrik dizaýn katalogyny çykardyk Europeanewropaly dizaýnerleriň aýratyn dizaýnlary bilen has giňişleýin maglumat üçin önüm sahypasyna giriň ýa-da täze KATALOGLAR PLS KLIK
  Koprak oka
 • 2020 Pekin bezegi sergisi-Diwar kagyzy sergisi

  Comingetip gelýän 2020 Hytaý (Pekin) halkara öý sergisi 2020-nji ýylyň 24-nji fewralyndan 27-nji fewraly aralygynda Pekiniň täze halkara sergi merkezinde geçiriler.Productsarmarkada täze önümler toplumy (nusgawy, bag, häzirki zaman dizaýnlary….) Başlanar, ähli müşderileri we dostlary görmäge geler
  Koprak oka
 • 28-nji Hytaý (Şanhaý) Halkara Homedeco sergisi

  28-nji Hytaý (şanhaý) halkara diwar örtükleri we öý goş-golamlary sergisi 15-17-nji awgust aralygynda, pudong sebitiniň täze halkara sergi merkezinde, Şanhaýda geçirildi.Bu sergä 1000-den gowrak sergi gatnaşdy we dünýäniň dürli künjeklerine 100000-den gowrak myhman geldi ...
  Koprak oka