درباره شرکت

تمرکز 10+ سال بر تولید و فروش کاغذ دیواری

Wallplus Decor Limited در سال 2009 تاسیس شد و یک تامین کننده حرفه ای و با تجربه استانواعمواد دکوراسیون دیوار داخلی، ما با بیش از80 کارخانهو همچنین سهامدار دو کارخانه که بیش از10 تولیدخطوط.

  • 23165465